osto6Osto6 s.r.o. je slovenská direct mailingová agentúra, ktorá bola založená v auguste 2003 s pôvodným cieľom poskytnúť klientom skutočne profesionálne služby a nadštandardný klient servis. Ideou bola špecializácia na vysokokapacitné spracovanie zásielok akéhokoľvek druhu. 

Začiatkom roka 2004, vzhľadom na ďalšie aktivity, ktoré si trh vyžadoval, pribudli do nášho portfólia aj ďalšie služby, ktoré či už priamo alebo nepriamo súviseli so základným predmetom činnosti spoločnosti. Jednalo sa činnosti, pri ktorých sa klienti rozhodli o outsourcing svojich aktivít a to vzhľadom na nižšie náklady a možnosť uvoľnenia personálnych kapacít.

Na tieto jednotlivé činnosti sa Osto6 od svojho vzniku pripravovala a postupne ich prebrala, čím sa samozrejme rozširovala ponuka a komplexnosť nami poskytovaných služieb.

© 2007 osto6 s.r.o. | Created by ZILLION quadrate