osto6

Databázy a databázový marketing

Klientom radi poskytneme naše starostlivo zostavené databázy na predaj alebo prenájom. K dispozícii máme nasledovné databázy:

databázy obchodných spoločností (ako a.s., s.r.o., k.s., v.o.s.)
databázy verejnoprávnyh inštitúcii
databázy fyzických osôb

Pri databázach ponúkame možnosti výberu subjektov podľa rôznych kritérií ako napríklad:

právna forma počet zamestnancov ziskovosť obrat OKEČ, čiže predmet činnosti e-mailový kontakt

a pri fyzických osobách: vzdelanie pohlavie región/bydlisko zamestnanie

© 2007 osto6 s.r.o. | Created by ZILLION quadrate