osto6

Geomarketing 

Pri vyhodnocovaní dát sa neobmedzujeme len na jednoduché grafické vyhodnotenia, ale vypracovávame aj geomarketingové analýzy, ktoré poskytujú komplexnejší časový alebo priestorový prehľad napr. o zvykoch spotrebiteľov.

© 2007 osto6 s.r.o. | Created by ZILLION quadrate