osto6

E-mailing a SMS marketing

Spolu so snahou o využívanie nových technológií pri oslovovaní cieľových skupín, je jednou z častých požiadaviek klientov, žiadosť o e-mailing, príp. SMS marketing

Pri využívaní týchto služieb je dôležité predovšetkým striktné dodržiavanie ustanovení právnych predpisom, ktoré stanovujú podmienky a hranice ich použitia ako sú napríklad vopred udelené súhlasy adresátov reklamných e-mailov či SMS správ

Pri zostavovaní e-mailingu alebo sms marketingu vám zabezpečíme:
navrhnutie textu vhodného pre e-mailing alebo SMS marketing
použitie vhodnej a optimalizovanej grafiky
úprava na korektné zobrazenie pre jednotlivé druhy e-mailových klientov
optimalizácia HTML kódu a veľkosti e-mailu

© 2007 osto6 s.r.o. | Created by ZILLION quadrate