osto6

Direct mail

Každá zásielka, leták alebo časopis musí adresáta zaujať v okamihu, keď ju prvý krát zaregistruje. Riešením je práve využitie našich skúseností a odporúčaní ako ma byt zásielka zabalená, čo ma obsahovať, ako adresáta „vtiahnuť“ do komunikácie a pod. 
Pri návrhu direct mailovej kampane vám pripravíme:

návrh a použitie neštandardných formátov obálok a ich vhodnej potlače úre direct mail, kreatívnu prípravu
priloženie interaktívneho prvku do direct mailu, ktorý vyžaduje hoc len jednoduchú aktivitu adresáta
zapojenie zmyslov adresáta – vôňa zásielky, jej vizuál a pod.

Človek je tvor hravý a my Vám garantujeme, že pri využití našich skúseností s direct mailom zostane v adresátoch pamäťová stopa – aj keď okamžite na ponuku nezareaguje, do budúcnosti si Vás zapamätá

© 2007 osto6 s.r.o. | Created by ZILLION quadrate