osto6

Tlač - Ofsetová tlač

Ofsetová tlač prebieha priamo v areáli, kde je umiestnená naša prevádza, čím odpadajú dopravné náklady spojene s prevzatím materiálu a predovšetkým dochádza k úspore času, keďže tlač máme pod priamou kontrolou a teda vieme, kedy spracovanie zásielok môže reálne začať. Zároveň docielime aj to, že klientom poskytneme priaznivejšiu cenu a to nielen za spracovanie ale aj za tlač, keďže pracujeme s tlačiarňami, ktoré máme zmluvne dohodnuté.

V súvislosti našim predmetom činnosti sa venujeme tlači:
tlač obálok, potlač obálok
direct mailové materiály
personalizované listy a personalizované materiály
časopisy
plagáty
letáky
brožúrky a iné

© 2007 osto6 s.r.o. | Created by ZILLION quadrate